Användarvillkor

Användarvillkor

Vår organisation, känd som “Företaget” eller “vi” eller “oss”, tillhandahåller distinkt marknadsföring, reklam, främjande och relaterade tjänster (som kallas “Tjänsten”) genom vår utsedda programvara och webbplats (känd som “Webbplatsen”). De som använder Tjänsten kallas “Användare”, “du” eller “din”. Reglerna som beskrivs i dessa “Användarvillkor” (“Villkor”) styr hur Användare kan komma åt och använda Webbplatsen och Tjänsterna. Innan du använder Webbplatsen måste Användare acceptera dessa Villkor.

Det är viktigt att du noggrant granskar dessa Villkor eftersom de styr din användning av Webbplatsen och Tjänsterna. Din åtkomst, registrering, nedladdning, delning eller annan användning av Webbplatsen eller användning av någon programvara som vi tillhandahåller för att göra Webbplatsen tillgänglig eller användbar, indikerar ditt godkännande av dessa Villkor och vår integritetspolicy som kan uppdateras av oss när som helst. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter eventuella ändringar till dessa Villkor kommer det att antas att du har accepterat de uppdaterade villkoren. Om du inte godkänner dessa Villkor, klicka inte på “ACCEPTERA” och avstå från att använda Webbplatsen.

1. Användning av webbplats och tjänster

Om du godkänner de här villkoren och förutsättningarna har du rätt att använda webbplatsen och dess tjänster på ett icke-exklusivt sätt. Notera dock att företaget förbehåller sig rätten att ändra, uppdatera eller ändra webbplatsen eller dess tjänster, inklusive att avbryta någon aspekt eller hela webbplatsen och/eller dess tjänster, eller ta bort eller ändra innehåll tillgängligt genom webbplatsen eller dess tjänster efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande.

Vid användning av tjänsterna eller webbplatsen godkänner du att företaget kan verifiera om användare har uppfyllt sina åtaganden och garantier, men detta är inte obligatoriskt. Företaget ansvarar inte för att säkerställa att användare uppfyller dessa krav eller för att förhindra dem som inte gör det från att använda tjänsterna eller webbplatsen. Det är ditt ansvar att utvärdera och besluta om att interagera med tredje parter. Om du upptäcker något brott mot åtaganden och garantier, rapportera det till företaget.

Begränsningar

Utöver det som anges i avsnitt 1 får du inte och får inte tillåta någon tredje part att: (a) reverse-engineera eller försöka hitta koden för webbplatsen eller tjänsterna; (b) använda webbplatsen eller tjänsterna i strid med gällande lag eller reglering, inklusive, men inte begränsat till, att posta, publicera, dela eller på annat sätt överföra olagligt eller stötande material; (c) kopiera, ändra eller skapa bearbetade verk av webbplatsen, tjänsterna eller innehållet i någon av webbplatsen eller tjänsterna; (d) försöka inaktivera eller kringgå någon säkerhets- eller åtkomstkontrollmekanism för webbplatsen eller tjänsterna; (e) designa eller assistera vid design av fusk, exploits, automatiseringsprogramvara, bots, hackar, lägen eller annan obehörig tredjepartsprogramvara för att ändra eller störa webbplatsen eller tjänsterna; (f) använda webbplatsen eller tjänsterna eller interagera med andra användare för något ändamål som är i strid med gällande lag eller reglering; (g) försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller tjänsterna, andra användarkonton, som definieras nedan, eller andra enheter, datorsystem, telefonsystem eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller tjänsterna; och (h) skörda eller på annat sätt samla in information om användare utan deras samtycke.

The Company is the owner of all worldwide rights, titles, and interests in: (a) the Website and Services, enhancements, derivatives, bug fixes, or improvements to the Website and Services; and (b) trade names, trademarks, and logos of the Company, and such rights shall remain solely with the Company at all times. All references in these Terms or any other communications to the sale, resale, or purchase of the foregoing shall mean only the right to use the Website and Services pursuant to these Terms.

5. Integritet

Du godkänner att inte lagra, samla in eller på annat sätt behålla och använda något innehåll som tillhandahålls av tjänsterna och webbplatsen utan att få förhands skriftligt tillstånd från företaget. Dessutom erkänner du att företaget, efter eget gottfinnande, kan lagra, samla in eller på annat sätt behålla och använda allmänt tillgängligt innehåll och offentlig data, inklusive information som personligen identifierar dig eller en annan användare eller tredje part, eller beskriver dina personliga intressen. Företaget har rätten att använda sådant innehåll och allmänt tillgänglig data i enlighet med tillämpliga lagar, som detaljeras i företagets sekretesspolicy. Utan hinder av bestämmelserna i avsnitt 1 undersöker, verifierar, godkänner eller validerar inte företaget något sådant innehåll eller allmänt tillgänglig data. Användaren som postar, laddar upp, delar eller annat gör sådant innehåll eller allmänt tillgänglig data antar ensamt ansvaret för det, inklusive information från tredje part och nödvändiga samtycken. Företaget kommer inte hållas ansvarigt för några förluster eller skador som uppstår till följd av överträdelse av ovanstående, och du samtycker till att ersätta och skydda företaget från alla skador eller förluster som uppstår från ovanstående.

6. Externa anslutningar

Webbplatsen eller tjänsterna kan innehålla länkar eller annat innehåll associerat med webbplatser, annonsörer, publicister eller produkter från tredje parter. Företaget har ingen kontroll över och erbjuder ingen representation om sådant innehåll eller någon information som tillhandahålls eller överförs via sådant innehåll eller på annat sätt tillhandahålls av någon tredje part.

7. Begränsad användning

Kommerciella företag är inte tillåtna via webbplatsen och tjänsterna (om inte företaget uttryckligen tillåter att ansluta användare till tredje parter) utan det uttryckliga skriftliga samtycket från företaget. Webbplatsen och tjänsterna får inte användas av någon individ eller organisation för att rekrytera för en annan webbplats, bjuda in, annonsera eller kontakta användare för sysselsättning, kontrakt eller något annat ändamål för ett företag som inte är anslutet med företaget utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från företaget. Du samtycker till att inte använda tjänsterna och webbplatsen för att kontakta, annonsera, bjuda in eller sälja till någon annan användare utan deras uttryckliga samtycke, om inte annat tillåts enligt dessa villkor.

8. Ansvarsfriskrivningar

Företaget gör rimliga ansträngningar för att se till att dess teknik håller webbplatsen och tjänsterna säkra och skyddade. Dock är ingen teknik helt säker. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet för din personliga information trots att vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara metoder för att skydda den. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor är din användning av webbplatsen och tjänsterna enbart på eget ansvar och risk. Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls på ett “SOM DEN ÄR” och “SOM TILLGÄNGLIGT” – grund utan garantier av något slag. Företaget förnekar uttryckligen alla underförstådda eller lagstadgade garantier av något slag relaterade till webbplatsen och tjänsterna, inklusive utan begränsning garantier av titel, marknadsförbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, icke-intrång av egendomsrättigheter, affärshandel eller prestation.

9. Ansvarsbegränsning

Företaget garanterar inte värdet, kvaliteten, kompatibiliteten eller någon annan aspekt av tredje parts produkter eller annan information som tillhandahålls, konsumeras eller på annat sätt görs tillgänglig (nedan i detta avsnitt kallat “Funktioner”). En funktion ansvarar uteslutande under det gällande tredjepartens ansvar eller användaren som använder dessa, när det är tillämpligt, eller använda tjänsterna eller webbplatsen. Företaget åtar sig inte att övervaka sådan efterlevnad och kan agera där icke-efterlevnad upptäcks som beslutats efter eget gottfinnande och enligt dessa villkor. Du förstår och samtycker till att du kan utsättas för innehåll eller annan information som är felaktig, stötande, olämplig för barn eller annars olämplig för dig.

10. Diverse

Alla åtgärder mot bolaget måste väckas inom ett (1) år från det datum då sådan åtgärd uppstod. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ohållbar, ska sådan bestämmelse ersättas med en hållbar bestämmelse som så nära som möjligt uppnår effekten av den ursprungliga bestämmelsen och de kvarvarande villkoren i dessa villkor ska fortsätta att gälla fullt ut. Ingenting i dessa villkor skapar någon myndighet, anställning, joint venture eller partnerskapsrelation mellan dig och bolaget eller gör det möjligt för dig att agera på bolagets vägnar. Förutom som uttryckligen anges i dessa villkor utgör dessa villkor hela överenskommelsen mellan bolaget och dig avseende ämnet för detta.