Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din användning av tjänsten innebär ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Eventuella termer som inte uttryckligen definieras i denna integritetspolicy har samma betydelse som i våra användarvillkor som är tillgängliga på.

Tjänsten

Personuppgifter

Användningsdata

Cookies

Cookies är små datafiler som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

Datakontrollant

Individen eller juridiska personen som beslutar om syftet och metoderna för att behandla personuppgifter, antingen ensam, gemensamt eller med andra, kallas Datakontrollant. Vår organisation är Datakontrollanten för dina personuppgifter, som anges i denna sekretesspolicy.

Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer)

En dataprocessor (eller tjänsteleverantör) är en individ eller juridisk person som behandlar data på uppdrag av Datakontrollanten. Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina data mer effektivt.

Dataperson (eller användare)

En Dataperson är en levande individ som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Informationssamling och användning

Vi samlar in olika typer av information för flera ändamål för att leverera och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data

Personuppgifter

Vi kan be dig att tillhandahålla personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”) när du använder vår tjänst. Sådan information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, delstat, provins, postnummer, stad
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan avanmäla dig från att ta emot alla eller några kommunikationer från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna som finns i alla e-postmeddelanden vi skickar eller genom att kontakta oss.

Användningsdata

Vi kan samla in data om hur Tjänsten används (“Användningsdata”). Dessa användningsdata kan inkludera information som din dators Internet Protokoll-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna på vår Tjänst som du besöker, datum och tid för ditt besök, tiden spenderad på dessa sidor, unika enhetsidentifierare, och annan diagnostisk data.

Spårnings- och cookiesdata

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att övervaka aktivitet på vår Tjänst samt lagra specifik information.

Cookies är filer som innehåller en liten mängd data och kan inkludera en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Förutom cookies använder vi också spårningstekniker som t.ex. beacons, tags och scripts för att samla in och följa information samt förbättra och analysera vår Tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller visa när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan vissa delar av vår Tjänst eventuellt inte fungera korrekt.

Exempel på cookies vi använder:

 • Session cookies: Vi använder session cookies för att driva vår Tjänst.
 • Preferenscookies: Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetscookies för säkerhetssyften.
 • Reklamkakor: Reklamkakor används för att presentera annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Användning av data

TeslaCoin använder den insamlade datan för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 • Att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • Att möjliggöra din deltagande i interaktiva funktioner i vår tjänst vid val av att göra så
 • Att tillhandahålla kundsupport
 • Att samla in analys eller värdefull information för att förbättra vår tjänst
 • Att övervaka användningen av vår tjänst
 • Att upptäcka, förhindra och åtgärda tekniska problem
 • För att tillhandahålla dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som liknar de du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är TeslaCoins rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy beroende av personuppgifter som vi samlar in och den specifika kontexten i vilken vi samlar in den.

TeslaCoin kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver utföra en kontrakt med dig.
 • Du har gett oss tillstånd att göra det.
 • Behandlingen är i vårt legitima intresse och övertrumfas inte av dina rättigheter.
 • För att följa lagen.

Uppbevaring av Data

TeslaCoin kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för ändamålen som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra rättsliga förpliktelser (t.ex. om vi behöver behålla dina data för att uppfylla tillämpliga lagar), lösa tvister, och genomdriva våra rättsliga avtal och policys.

TeslaCoin kommer också att behålla användningsdata för intern analysändamål. Användningsdata behålls vanligtvis under en kortare period, utom när den används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller när vi är lagligen skyldiga att behålla dessa data i längre perioder.

Överföring av Data

Din information, inklusive personlig data, kan överföras och lagras på datorer utanför ditt land, provins, land eller annan statlig jurisdiktion, där dataskyddslagar kan skilja sig från de som gäller i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför den eller de jurisdiktioner där vårt nätverk av partner eller mäklare verkar och väljer att lämna information till oss, observera att vi kommer att överföra data, inklusive personlig data, till den eller de jurisdiktioner där vårt nätverk av partner eller mäklare verkar och behandla den där.

Genom att samtycka till denna sekretesspolicy och lämna in din information godkänner du denna överföring.

TeslaCoin kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din data behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy, och ingen överföring av din personliga data kommer att ske till en organisation eller land utan tillräckliga kontroller, inklusive säkerheten för din data och annan personlig information.

Avslöjande av data

Affärstransaktion

Om TeslaCoin är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan din personliga data överföras. Vi kommer att meddela innan din personliga data överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

TeslaCoin kan lämna ut din personliga data i gott troende att sådan åtgärd är nödvändig för att: