Privacybeleid

Privacybeleid

Uw gebruik van de service impliceert uw akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Termen die niet expliciet in dit privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden die toegankelijk zijn op.

Service

Persoonlijke gegevens

Gebruiksgegevens

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder

De individuele persoon of rechtspersoon die beslist over de doeleinden en methoden voor de verwerking van persoonsgegevens, alleen of gezamenlijk, is bekend als de Gegevensbeheerder. Onze organisatie is de Gegevensbeheerder voor uw persoonsgegevens, zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Gegevensverwerkers (of serviceproviders)

Een gegevensverwerker (of serviceprovider) is een individuele persoon of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens de Gegevensbeheerder. We kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende serviceproviders om uw gegevens efficiënter te verwerken.

Gegevenssubject (of gebruiker)

Een Gegevenssubject is een levend individu dat onze Service gebruikt en het onderwerp is van persoonsgegevens.

Informatieverzameling en gebruik

We verzamelen verschillende soorten informatie voor meerdere doeleinden om onze Service te leveren en te verbeteren voor u.

Soorten Gegevens die worden verzameld

Persoonsgegevens

We kunnen u vragen om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonlijke Gegevens”) bij het gebruik van onze service. Dergelijke informatie kan onder meer omvatten:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, Postcode, Stad
 • Cookies en gegevens over het gebruik

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van alle communicatie van ons door de afmeldlink of instructies te volgen die in elke e-mail die we sturen worden verstrekt of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

We kunnen gegevens verzamelen over hoe de Dienst wordt gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking- en Cookie-gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare tracking-technologieën om activiteit op onze Dienst te monitoren en specifieke informatie op te slaan.

Cookies zijn bestanden die een kleine hoeveelheid gegevens bevatten, waaronder een anonieme unieke identifier. Cookies worden naar uw browser gestuurd vanaf een website en opgeslagen op uw apparaat. Naast cookies gebruiken we ook tracking-technologieën zoals beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, functioneren sommige delen van onze Dienst mogelijk niet goed.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie cookies: We gebruiken sessie cookies om onze Dienst te bedienen.
 • Voorkeurscookies: We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies: We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.
 • Reclame Cookies: Reclame Cookies worden gebruikt om u te voorzien van advertenties die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.

Gebruik van Data

TeslaCoin maakt gebruik van de verzamelde data voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te leveren en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van veranderingen in onze service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u ervoor kiest dit te doen
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen ter verbetering van onze service
 • Om het gebruik van onze service te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en te behandelen
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te geven over andere goederen, diensten en evenementen die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waarin u geïnteresseerd bent, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is TeslaCoin’s juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

TeslaCoin kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We een overeenkomst met u moeten uitvoeren
 • U ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 • De verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt genegeerd door uw rechten
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaring van gegevens

TeslaCoin zal uw Persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleidslijnen af te dwingen.

TeslaCoin zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere periodes te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, kan worden overgedragen en onderhouden op computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsinstanties waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de rechtsgebieden bevindt waar ons filiaalnetwerk of makelaars actief zijn en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonsgegevens, overdragen naar de rechtsgebieden waar ons filiaalnetwerk of makelaars actief zijn en deze daar verwerken.

Door in te stemmen met dit privacybeleid en uw informatie in te dienen, stemt u in met die overdracht.

TeslaCoin zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit privacybeleid en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er voldoende controles zijn ingevoerd, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transacties

Als TeslaCoin betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

TeslaCoin kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan: