Brugsbetingelser

Brugsbetingelser

Vores organisation, kendt som “virksomheden” eller “os” eller “vi”, tilbyder forskellige marketing-, reklame-, promotions- og relaterede tjenester (kaldet “Tjenester”) gennem vores dedikerede software og hjemmeside (kendt som “Hjemmesiden”). Dem, der bruger Tjenesten, kaldes “Brugere”, “dig” eller “din”. Reglerne, der er anført i disse “Brugsbetingelser” (“Betingelser”), styrer, hvordan Brugere kan få adgang til og bruge Hjemmesiden og Tjenesterne. Før du bruger Hjemmesiden, skal Brugere acceptere disse Betingelser.

Det er vigtigt, at du grundigt gennemgår disse Betingelser, da de styrer din brug af Hjemmesiden og Tjenesterne. Din adgang, registrering, download, deling eller anden brug af Hjemmesiden eller brug af software-script, som vi stiller til rådighed for at gøre Hjemmesiden tilgængelig og anvendelig, indikerer din accept af disse Betingelser og vores privatlivspolitik, som kan blive opdateret af os når som helst. Hvis du fortsætter med at bruge Hjemmesiden efter eventuelle ændringer i disse Betingelser, vil det blive antaget, at du har accepteret de opdaterede betingelser. Hvis du ikke accepterer disse Betingelser, skal du venligst ikke klikke på “ACCEPTER” og undlade at bruge Hjemmesiden.

1. Webside- og tjenestebrug

Hvis du overholder de her anførte vilkår, er du autoriseret til at anvende Websiden til brug af Tjenesterne på en ikke-eksklusiv måde. Bemærk dog, at Selskabet forbeholder sig ret til at ændre, opdatere eller modificere Websiden eller Tjenesterne, herunder at afbryde en hvilken som helst del eller hele Websiden og/eller Tjenesterne, eller fjerne eller modificere enhver indhold, der kan tilgås gennem Websiden eller Tjenesterne efter eget skøn og uden forudgående varsel.

Når du bruger Tjenesterne eller Websiden, accepterer du, at Selskabet må verificere, om Brugerne har opfyldt deres forpligtelser og garantier, men det er ikke obligatorisk. Selskabet er ikke ansvarlig for at sikre, at Brugere opfylder disse krav, eller for at forhindre dem, der ikke gør det, i at bruge Tjenesterne eller Websiden. Det er dit ansvar at evaluere og beslutte, om du vil interagere med tredjeparter. Hvis du opdager overtrædelser af forpligtelser og garantier, skal du rapportere dem til Selskabet.

Begrænsninger

Uden at fratage Section 1, må du ikke og må ikke tillade tredjeparter at: (a) reverse engineere eller forsøge at finde koden under overfladen af ​​hjemmesiden eller tjenestene; (b) brug hjemmesiden eller tjenestene i strid med gældende lov eller regulering, herunder men ikke begrænset til, at offentliggøre, publicere, dele eller på anden måde overføre illegalt eller stødende materiale; (c) kopiere, ændre eller skabe afledte værker af hjemmesiden, tjenesterne eller indholdet af nogen af hjemmesiden eller tjenesterne; (d) forsøge at deaktivere eller omgå sikkerheds- eller adgangskontrolmekanismen for hjemmesiden eller tjenestene; (e) designe eller assistere i at designe snydemidler, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, modi eller nogen anden uautoriseret tredjepartssoftware til at modificere eller interferere med hjemmesiden eller tjenestene; (f) brug hjemmesiden eller tjenestene eller interager med andre brugere til et formål, der er i strid med gældende lov eller regulering; (g) forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden eller tjenestene, andre brugerkonti, som defineret nedenfor, eller andre enheder, computersystemer, telefon- eller netværkssystemer, der er tilknyttet hjemmesiden eller tjenestene, og (h) høste eller på anden måde indsamle oplysninger om brugere uden deres samtykke.

In addition to the provisions of Section 3 above, the User gives express consent to the Company to provide the User with marketing materials and newsletters (the “Marketing Materials and Newsletters”) by any means available, including via email, text and SMS messages, fax, post, automated dialing services or any other means, all in accordance with the Company’s sole discretion from time to time, and to receive such Marketing Materials and Newsletters.

The Company is the owner of all worldwide rights, titles, and interests in: (a) the Website and Services, enhancements, derivatives, bug fixes, or improvements to the Website and Services; and (b) trade names, trademarks, and logos of the Company, and such rights shall remain solely with the Company at all times. All references in these Terms or any other communications to the sale, resale, or purchase of the foregoing shall mean only the right to use the Website and Services pursuant to these Terms.

5. Privatliv

Du accepterer ikke at gemme, samle eller på anden måde opbevare og udnytte nogen form for indhold leveret af Tjenesterne og Hjemmesiden uden at få forudgående skriftlig tilladelse fra Selskabet. Derudover anerkender du, at Selskabet efter eget skøn kan gemme, samle eller på anden måde opbevare og udnytte ethvert indhold og offentlige data, herunder informationer der potentielt kan identificere dig eller en anden Bruger eller Tredjepart, eller beskrive dine personlige interesser. Selskabet har ret til at bruge sådant indhold og offentlige data i henhold til gældende love, som beskrevet i Selskabets Fortrolighedspolitik. Uagtet bestemmelserne i afsnit 1 undersøger, verificerer, anbefaler eller validerer Selskabet ikke noget sådant indhold eller offentlige data. Brugeren, der opslår, uploader, deler eller på anden måde stiller sådant indhold eller offentlige data til rådighed, påtager sig alene ansvaret for det, herunder eventuelle tredjepartsinformationer og nødvendige tilladelser. Selskabet vil ikke holdes ansvarlig for tab eller skader som følge af overtrædelse af ovenstående, og du accepterer at stille Selskabet skadesløs og beskytte det mod enhver skade eller tab som følge af ovenstående.

6. Eksterne forbindelser

Hjemmesiden eller Tjenesterne kan indeholde links eller andet indhold relateret til hjemmesider, annoncører, udgivere eller produkter fra tredjeparter. Selskabet har ingen kontrol over eller tilbyder ingen repræsentation vedrørende sådant indhold eller nogen information, der leveres eller transmitteres via sådant indhold, eller på anden måde leveres af nogen tredjepart.

7. Begrænset brug

Kommercielle aktiviteter er ikke tilladt gennem Hjemmesiden og Tjenesterne (medmindre Selskabet eksplicit tillader brugerne at forbinde med tredjeparter) uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Selskabet. Hjemmesiden og Tjenesterne må ikke bruges af nogen person eller organisation til at rekruttere til en anden hjemmeside, opfordre til, reklamere for eller kontakte Brugere til beskæftigelse, kontrakt eller nogen anden formål for en virksomhed ikke tilknyttet Selskabet uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Selskabet. Du accepterer ikke at bruge Tjenesterne og Hjemmesiden til at kontakte, reklamere for, opfordre til eller sælge til nogen anden Bruger uden deres udtrykkelige samtykke, medmindre det er tilladt i henhold til disse vilkår.

8. Fraskrivelser

Virksomheden gør en rimelig indsats for at sikre, at dens teknologi holder webstedet og tjenesterne sikre og sikrede. Imidlertid er ingen teknologi helt sikker. Som et resultat, mens vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable metoder til at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere dens absolutte sikkerhed. Medmindre der udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, er din brug af webstedet og tjenesterne på din egen skøn og risiko. Webstedet og tjenesterne leveres på en “ SOM DET ER ” og “ SOM DET ER TILGÆNGELIGT ” grundlag uden nogen form for garanti. Firmaet fralægger sig udtrykkeligt alle underforståede eller lovbestemte garantier af enhver art, der vedrører webstedet og tjenesterne, herunder uden begrænsning garantierne for titel, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse af ejendomsrettigheder, måde at gøre forretninger på, eller ydeevne.

9. Ansvarsbegrænsning

Virksomheden garanterer ikke værdien, kvaliteten, kompatibiliteten eller nogen anden aspekt af tredjeparter, produkter eller nogen anden information, der leveres, forbruges eller på anden måde er tilgængelig (herefter i denne sektion: “funktionerne”). Enhver funktion er under den eneste ansvar af den relevante tredjepart eller bruger, der bruger den, som relevant, eller bruger tjenesterne eller webstedet. Virksomheden forpligter sig ikke til at overvåge en sådan overholdelse og kan handle, hvor overtrædelser opdages, som skal besluttes efter virksomhedens eneste skøn, som beskrevet i disse vilkår. Du forstår og accepterer, at du kan blive udsat for indhold eller anden information, der er unøjagtig, anstødelig, uegnet for børn eller på anden måde uegnet for dig.

10. Diverse

Enhver årsag til handling mod Selskabet skal anlægges inden for ét (1) år fra datoen, hvor en sådan årsag til handling opstod. I tilfælde af at nogen bestemmelse i disse Vilkår anses for at være ikke håndhævelig, skal en sådan bestemmelse erstattes med en håndhævelig bestemmelse, der mest nøjagtigt opnår virkningen af den originale bestemmelse, og de resterende vilkår i disse Vilkår skal forblive fuldt ud i kraft og virkning. Intet i disse Vilkår skaber nogen agentur-, ansættelses-, joint venture- eller partnerskabsforhold mellem dig og Selskabet eller giver dig mulighed for at handle på vegne af Selskabet. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse Vilkår, udgør disse Vilkår hele aftalen mellem Selskabet og dig vedrørende emnet heraf.