Kullanım Koşulları

Kullanım Şartları

“Şirket” veya “biz” veya “bizim” olarak bilinen örgütümüz, belirli pazarlama, reklam, tanıtım ve ilgili hizmetleri (“Hizmet” olarak adlandırılır) atadığımız yazılım ve web sitemiz (“Web Sitesi” olarak bilinir) aracılığıyla sunmaktadır. Hizmeti kullananlar “Kullanıcılar”, “siz” veya “sizin” olarak adlandırılır. Bu “Kullanım Koşulları” (“Koşullar”) ile belirlenen kurallar, Kullanıcıların Web Sitesi’ne ve Hizmetlere erişim ve kullanımını düzenler. Kullanıcılar, Web Sitesi’ni kullanmadan önce bu Koşulları kabul etmek zorundadır.

Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımını yöneten bu Koşulları dikkatlice incelemeniz önemlidir. Web Sitesi’ne erişim, kayıt, indirme, paylaşma veya diğer herhangi bir kullanımınız veya Web Sitesi’ni kullanılabilir hale getirmek için sunduğumuz yazılım betiklerinin kullanımı, bu Koşullar ve gizlilik politikamızla (güncellenebilir) uyumlu olduğunuzu gösterir. Bu Koşullara yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Web Sitesi’ni kullanmaya devam ederseniz, güncellenmiş koşulları kabul ettiğiniz varsayılır. Bu Koşullara uymuyorsanız, lütfen “KABUL ET” düğmesine tıklamayın ve Web Sitesi’ni kullanmaktan kaçının.

1. Website and Services Usage

Burada listelenen şartlara uyduğunuz takdirde, Web sitesini kullanmak ve Hizmetleri kullanmak için non-exclusif bir şekilde yetkilendirilirsiniz. Ancak, şirketin takdirine bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın Web sitesinin ve / veya Hizmetlerin herhangi bir yönünü veya tamamını, veya Web sitesi veya Hizmetler aracılığıyla erişilebilen herhangi bir içeriği kaldırma veya değiştirme hakkı saklıdır.

Hizmetler veya Web sitesini kullanırken, Şirketin Kullanıcıların Taahhütlerini ve Garantilerini karşıladıklarını doğrulama hakkına sahip olabileceğinizi ancak bu zorunlu bir şey olmadığını kabul edersiniz. Şirket, Kullanıcıların bu gereksinimleri karşıladığından veya karşılamadığından sorumlu değildir ve reddedemiyor. Üçüncü Taraf ile etkileşime geçip geçmeyeceğiniz konusunda kendiniz karar vermekle sorumlusunuz. Taahhütlerin ve Garantilerin ihlallerini keşfederseniz, bunları Şirkete bildirin.

Limitations

Birinci Bölümden farklı olarak, aşağıdakileri yapmayacaksınız ve üçüncü taraflara izin vermeyeceksiniz: (a) Web Sitesi’nin veya Hizmetlerin altındaki kodu ters mühendislik veya tespit etme girişiminde bulunmak; (b) Geçerli bir kanun veya yönetmeliğe aykırı olarak Web Sitesi’ni veya Hizmetleri kullanmak, bu kapsamda yasadışı veya saldırgan materyal göndermemek, yayınlamamak, paylaşmamak veya başka bir şekilde transfer etmemek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; (c) Web Sitesi’nin, Hizmetlerin veya Web Sitesi’nin herhangi bir içeriğinin kopyasını, değiştirilmiş halini veya türetilmiş işlerini oluşturmak veya kopyalamak; (d) Web Sitesi’nin veya Hizmetlerin herhangi bir güvenlik veya erişim denetim mekanizmasını devre dışı bırakmaya veya atlatmaya çalışmak; (e) Web Sitesi’ni veya Hizmetleri değiştirmek veya müdahale etmek için yetkisiz üçüncü taraf yazılımı olarak hileler, kullanım hataları, otomasyon yazılımları, botlar, hackler, modlar veya diğer herhangi bir yazılımı tasarlamak veya tasarlamaya yardımcı olmak; (f) Web Sitesi’ni veya Hizmetleri kullanmak veya diğer Kullanıcılarla herhangi bir amacı ihlal eden herhangi bir kanuna veya yönetmeliğe karşı kullanmak; (g) Web Sitesi’ne veya Hizmetlere, aşağıda tanımlandığı gibi diğer Kullanıcı Hesaplarına veya Web Sitesi’ne veya Hizmetlere bağlı cihazlara, bilgisayar sistemlerine, telefon sistemlerine veya ağlara izinsiz erişim veya bunu denemek; ve (h) kullanıcıların izni olmadan Kullanıcılar hakkında bilgi toplamak veya başka şekilde toplamak.

The Company is the owner of all worldwide rights, titles, and interests in: (a) the Website and Services, enhancements, derivatives, bug fixes, or improvements to the Website and Services; and (b) trade names, trademarks, and logos of the Company, and such rights shall remain solely with the Company at all times. All references in these Terms or any other communications to the sale, resale, or purchase of the foregoing shall mean only the right to use the Website and Services pursuant to these Terms.

5. Gizlilik

Servisler ve Web Sitesi tarafından sağlanan herhangi bir içeriği önceden yazılı izin almadan depolamamayı, toplamamayı veya kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Şirket’in tek takdirine bağlı olarak, bilgilerinizi veya başka bir Kullanıcı veya Üçüncü Şahsı kişisel olarak tanımlayabilecek veya kişisel ilgi alanlarınızı tanımlayabilecek herhangi bir içerik veya halka açık veriyi depolama, toplama veya kullanma hakkınız olduğunu kabul edersiniz. Şirket, ilgili yasalara uygun olarak böyle bir içeriği ve halka açık verileri ayrıntılı olarak Şirket’in Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde kullanma hakkına sahiptir. Bölüm 1’in hükümlerine rağmen, Şirket, böyle bir içeriği veya halka açık veriyi incelemez, doğrulamaz, onaylamaz veya başka şekilde doğrulamaz. Bu tür içerik veya halka açık veriyi gönderen, yükleyen, paylaşan veya başka türlü kullanılabilir hale getiren Kullanıcı, üçüncü taraf bilgilerini ve gerekli onayları da içerecek şekilde buna tek başına sorumludur. Şirket, yukarıdaki uygulamaların yerine getirilmemesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulmayacaktır ve yukarıdaki uygulamalardan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan korumak ve Şirketi tazmin etmekle yükümlü olduğunuzu kabul edersiniz.

6. Harici Bağlantılar

Web Sitesi veya Servisler, üçüncü tarafların web siteleri, reklamverenler, yayıncılar veya Ürünlerle ilişkili diğer içerik veya bağlantılar içerebilir. Şirket, böyle bir içerik veya içerik aracılığıyla sağlanan veya iletilen herhangi bir bilgi veya Üçüncü Taraf tarafından sağlanan diğer herhangi bir bilgi hakkında hiçbir kontrol veya temsil sunmaz.

7. Sınırlı Kullanım

Şirketin açıkça Kullanıcıları Üçüncü Taraflarla bağlayan izni olmadığı sürece, Web Sitesi ve Servisler aracılığıyla ticari girişimler izin verilmez. Şirket ile bağlantısı olmayan başka bir işletme için istihdam, sözleşme, reklam veya Kullanıcılara ulaşmak için Web Sitesi ve Servisleri kullanamazsınız ve bunu yapmak için Şirket’in önceden yazılı izni almanız gerekir. Bu Şartlar uyarınca başka türlü izin verilmediği sürece, diğer Kullanıcılara açık rızası olmadan Servisleri ve Web Sitesini kullanarak, iletişim kurarak, reklam yaparak veya satış yapmayı kabul etmezsiniz.

8. Feragatname

Şirket, Teknolojisinin Web Sitesi ve Hizmetleri güvenli ve güvenli tutmak için makul çaba sarf eder. Ancak, hiçbir teknoloji tamamen güvenli değildir. Sonuç olarak, kişisel bilgilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz. Bu Şartlar’da açıkça belirtilmedikçe, Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımı yalnızca sizin takdirinizde ve riskinizdedir. Web Sitesi ve Hizmetler “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” temelde sunulur, herhangi bir türde garanti vermeden. Şirket açıkça, Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili tacirlik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet haklarının ihlali, işlem yapma şekli veya performansa ilişkin zımnî veya yasal garantiler de dahil olmak üzere her türlü zımnî veya yasal garantilerden feragat eder.

9. Sorumluluk Sınırlaması

Şirket, Üçüncü Şahısların, Ürünlerin veya başka bir bilginin değerini, kalitesini, uyumluluğunu veya başka herhangi bir yönünü garanti etmez veya sağlamaz (bundan sonra bu Bölümde “Özellikler” olarak anılacaktır). Herhangi bir Özellik, ilgili Üçüncü Tarafın veya kullanıcısı, ilgili olarak, veya Hizmetleri veya Web Sitesini kullanırken kullanıcının münhasır sorumluluğu altındadır. Şirket, böyle bir uyumluluğu izlemeyi taahhüt etmez ve bu Şartlar’da belirtilen şekilde kendi takdirine uygun olarak karar vereceği yerde uyumsuzluğun tespit edildiği yerde hareket edebilir. İlgili içerik veya diğer bilgilere maruz kalabileceğinizi ve bu bilgilerin doğru olmayabileceğini, çocuklar için uygun olmayabileceğini veya sizin için uygun olmayabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

10. Çeşitli

Şirket’e karşı herhangi bir dava nedeni, böyle bir dava nedeninin ortaya çıktığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde açılmalıdır. Bu Hükümlerin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğu durumlarda, söz konusu hüküm, orijinal hükümün etkisine en yakın şekilde uygulanabilir bir hükümle değiştirilir ve bu Hükümlerin geri kalan hükümleri tam kuvvetinde yürürlükte kalmaya devam eder. Bu Hükümlerde yer alan hiçbir madde, aranızdaki herhangi bir ajans, iş ilişkisi, ortak girişim veya ortaklık ilişkisi yaratmaz veya Şirket adına hareket etmenizi olanaklı kılmaz. Bu Hükümler kapsamındaki konuya ilişkin olarak, Şirket ve siz arasındaki tüm anlaşmayı oluşturur.