Termeni și condiții

Termeni de utilizare

Organizația noastră, cunoscută sub numele de “Companie” sau “noi” sau “noștri”, furnizează servicii distincte de marketing, publicitate, promovare și servicii conexe (denumite “Serviciu”) prin intermediul software-ului și site-ului nostru desemnat (cunoscut sub numele de “Site-ul”). Cei care utilizează Serviciul sunt denumiți “Utilizatori”, “tu” sau “tău”. Regulile stabilite în acești “Termeni de utilizare” (“Termeni”) guvernează modul în care Utilizatorii pot accesa și utiliza Site-ul și Serviciile. Înainte de a utiliza Site-ul, Utilizatorii trebuie să accepte acești Termeni.

Este important să examinați cu atenție acești Termeni, deoarece aceștia guvernează utilizarea dvs. a Site-ului și a Serviciilor. Accesul dvs., înregistrarea, descărcarea, partajarea sau orice altă utilizare a Site-ului sau utilizarea oricărui software pe care îl furnizăm pentru a face Site-ul disponibil sau utilizabil indică acordul dvs. cu acești Termeni și Politica noastră de confidențialitate, care poate fi actualizată de noi în orice moment. Dacă continuați să utilizați Site-ul după orice modificări ale acestor Termeni, se va presupune că ați acceptat termenii actualizați. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, vă rugăm să nu faceți clic pe “ACCEPTAȚI” și să vă abțineți de la utilizarea Site-ului.

1. Utilizarea Site-ului și a Serviciilor

Dacă respectați termenii și condițiile enumerate aici, sunteți autorizat să utilizați Site-ul pentru a utiliza Serviciile în mod non-exclusiv. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că Compania își rezervă dreptul de a modifica, actualiza sau altera Site-ul sau Serviciile, inclusiv întreruperea oricărui aspect sau al întregului Site și/sau Servicii sau înlăturarea sau modificarea oricărui conținut accesibil prin Site-ul sau Serviciile sale, la discreția sa și fără preaviz.

Atunci când utilizați Serviciile sau Site-ul, sunteți de acord că Compania poate verifica dacă Utilizatorii și-au îndeplinit angajamentele și garanțiile, dar acest lucru nu este obligatoriu. Compania nu este responsabilă pentru asigurarea faptului că Utilizatorii îndeplinesc aceste cerințe sau pentru prevenirea celor care nu o fac de a utiliza Serviciile sau Site-ul. Este responsabilitatea dvs. să evaluați și să decideți dacă să interacționați cu Terțe Părți. Dacă descoperiți încălcări ale Angajamentelor și Garanțiilor, vă rugăm să le raportați Companiei.

Limitări

Fără a aduce atingere Secțiunii 1, nu veți permite, și nu veți permite niciunei terțe părți să: (a) dezasambla sau să încerce să găsească codul de bază al Site-ului sau Serviciilor; (b) să utilizați Site-ul sau Serviciile în încălcarea oricăror legi sau reglementări aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la postarea, publicarea, partajarea sau transferarea altui material ilegal sau ofensator; (c) să copiați, să modificați sau să creați lucrări derivate ale Site-ului, Serviciilor sau conținutului oricărui dintre Site-uri sau Servicii; (d) să încercați să dezactivați sau să ocoliți orice mecanism de securitate sau de control al accesului al Site-ului sau Serviciilor; (e) să proiectați sau să ajutați la proiectarea de înșelătorii, exploatare, software de automatizare, roboți, hack-uri, mod-uri sau orice alt software neautorizat de terțe părți pentru a modifica sau a interfera cu Site-ul sau Serviciile; (f) să utilizați Site-ul sau Serviciile sau să interacționați cu alți Utilizatori în scopuri care încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă; (g) să încercați să obțineți acces neautorizat la Site sau la Servicii, la alte Conturi de Utilizator, așa cum sunt definite mai jos, sau la alte dispozitive, sisteme de calculatoare, sisteme telefonice sau rețele conectate la Site sau Servicii; și (h) să colectați sau să colectați în alt mod informații despre Utilizatori fără consimțământul lor.

In addition to the provisions of Section 3 above, the User gives express consent to the Company to provide the User with marketing materials and newsletters (the “Marketing Materials and Newsletters”) by any means available, including via email, text and SMS messages, fax, post, automated dialing services or any other means, all in accordance with the Company’s sole discretion from time to time, and to receive such Marketing Materials and Newsletters.

The Company is the owner of all worldwide rights, titles, and interests in: (a) the Website and Services, enhancements, derivatives, bug fixes, or improvements to the Website and Services; and (b) trade names, trademarks, and logos of the Company, and such rights shall remain solely with the Company at all times. All references in these Terms or any other communications to the sale, resale, or purchase of the foregoing shall mean only the right to use the Website and Services pursuant to these Terms.

5. Confidențialitate

Sunteți de acord să nu stocheți, să colectați sau să păstrați în alt fel și să utilizați orice conținut furnizat de Servicii și de site-ul web fără a obține în prealabil permisiunea scrisă a Companiei. În plus, recunoașteți că Compania, la propria discreție, poate stoca, colecta sau păstra și utiliza orice conținut și date publice, inclusiv informații care v-ar putea identifica personal sau pe alt utilizator sau terț, sau descrie interesele dvs. personale. Compania are dreptul să utilizeze acest conținut și aceste date publice în conformitate cu orice legi relevante, așa cum este detaliat în Politica de confidențialitate a Companiei. Cu toate acestea, în ciuda prevederilor secțiunii 1, Compania nu examinează, nu verifică, nu avizează și nu validează altfel niciun astfel de conținut sau date publice. Utilizatorul care postează, încarcă, distribuie sau pune la dispoziție altfel astfel de conținut sau date publice își asumă singur responsabilitatea pentru aceasta, inclusiv orice informații și consimțăminte terțe părți necesare. Compania nu va fi responsabilă pentru pierderi sau daune rezultate din neconformitatea cu prevederile de mai sus, iar dvs. sunteți de acord să indemnizați și să protejați Compania de orice daune sau pierderi rezultate din cele de mai sus.

6. Conexiuni externe

Site-ul web sau serviciile pot include link-uri sau alte conținuturi asociate cu site-uri web, anunțuri publicitare, editori sau produse de la terți. Compania nu are nicio control și nu oferă nicio reprezentare cu privire la astfel de conținut sau orice informații furnizate sau transmise prin intermediul acestor conținuturi, sau furnizate de orice terț.

7. Utilizare restricționată

Inițiativele comerciale nu sunt permise prin intermediul site-ului web și serviciilor (cu excepția cazului în care Compania permite explicit conectarea utilizatorilor la terți) fără consimțământul scris expres al Companiei. Site-ul web și serviciile nu pot fi utilizate de nicio persoană sau organizație pentru recrutarea pentru un alt site web, pentru a solicita, a face publicitate sau pentru a contacta utilizatorii cu privire la angajare, contractare sau orice alt scop într-o afacere care nu este afiliată cu Compania fără permisiunea scrisă expresă a Companiei. Sunteți de acord să nu utilizați serviciile și site-ul web pentru a contacta, a face publicitate, a solicita sau a vinde altor utilizatori fără consimțământul lor expres, cu excepția cazurilor permise în acești termeni.

8. Negări

Compania depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că tehnologia sa menține Website-ul și Serviciile în siguranță și securizate. Cu toate acestea, nicio tehnologie nu este complet sigură. Prin urmare, în timp ce ne străduim să utilizăm metode comercial acceptabile pentru a proteja informațiile dvs. personale, nu putem garanta siguranța absolută a acestora. Cu excepția cazurilor declarate în mod explicit în aceste Condiții, utilizarea dvs. a Website-ului și a Serviciilor se face la discreția și riscul dvs. exclusiv. Website-ul și Serviciile sunt furnizate “CA ATARE” și “CA DISPONIBILE” fără garanții de nicio natură. Compania își declină expres toate garanțiile de natură implicită sau legală legate de Website și Servicii, inclusiv, fără limitare, garanțiile de titlu, comercializare, adecvare pentru un anumit scop, neîncălcare a drepturilor de proprietate, curs comercial sau performanță.

9. Limitarea răspunderii

Compania nu garantează valoarea, calitatea, compatibilitatea sau orice alt aspect al Terților, Produselor sau a oricărei alte informații furnizate, consumate sau disponibile în orice alt mod (denumită în continuare în această secțiune: „Caracteristici”). Orice caracteristică este sub responsabilitatea exclusivă a Terțului sau a Utilizatorului care o utilizează, după caz, sau care utilizează Serviciile sau Website-ul. Compania nu se angajează să monitorizeze respectarea acestor condiții și poate acționa în cazul în care se constată nerespectarea acestora, așa cum se va decide conform discreției sale exclusive, așa cum se descrie în aceste Condiții. Înțelegeți și sunteți de acord că vă puteți expune la conținut sau alte informații care sunt inexacte, inadecvate pentru copii sau inadecvate din alte motive.

10. Diverse

Orice acțiune în instanță împotriva Companiei trebuie să fie intentată în decurs de un (1) an de la data la care a apărut o astfel de acțiune. În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este considerată neaplicabilă, aceasta va fi înlocuită cu o prevedere aplicabilă care realizează cel mai bine efectul prevederii inițiale, iar celelalte prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Nimic din acești Termeni nu creează o relație de agenție, angajament, asociere sau parteneriat între dumneavoastră și Companie sau vă permite să acționați în numele Companiei. Cu excepția cazurilor expres indicate în acești Termeni, acești Termeni constituie întregul acord între Companie și dumneavoastră referitor la obiectul aici.